【PodcastVol.260】大学の入試改革は進む。早稲田大学政経学部は、入試改革後に慶応法学部を逆転!何故? これからの人材育成に大学も取り組み始めた。

【Vol.260】大学の入試改革は進む。早稲田大学政経学部は、入試改革後に慶応法学部を逆転!何故?これからの人材育成に大学も取り組み始めた。

Translate »